Bedrijfseconomische analyse

SteelConsult beschikt over diepgaande kennis van de bedrijfseconomische aspecten van ijzer- en staalproduktie. SteelConsult heeft de beschikking over een uniek techno-economisch business planning model, dat speciaal ontworpen is voor bedrijven en processen in de ijzer- en staalindustrie. Ons model stelt ons in staat om een gedetailleerd, transparant en geïntegreerd inzicht te verschaffen in uw operaties, kasstromen en produktiekosten.

Ons model onderscheidt zich door:

Aandacht voor de bedrijfsprocessen: Het model is gebaseerd op een bottom-up analyse van alle productielijnen inclusief materiaalstromen, capaciteiten, yield factoren, schrot en energie credits etc. Andere modellen beperken zich doorgaans tot een top-down analyse vanuit de balans, winst- en verliesrekening en het kasstromenoverzicht;

Volledigheid: Markten, marktaandelen, prijzen, processen, capaciteiten, investeringen, kosten en financiële parameters zijn allemaal met elkaar verbonden, en laten zo zien hoe veranderingen in één deel van het bedrijf doorwerken in alle andere delen van het bedrijf;

Transparantie: Het model is ontworpen om zo simpel en transparant mogelijk te blijven. Het model is georganiseerd aan de hand van de bedrijfsprocessen en volgt de materiaalstroom van het bedrijf. Er is een duidelijk onderscheid tussen input velden en (automatische) berekeningen. Samenvattende overzichten en grafieken verschaffen een snel overzicht van de belangrijkste maatstaven en economische ratio’s;

Flexibiliteit: Bewerkstelligt een eenvoudige gevoeligheids- en scenario-analyse.